Δημιουργία μητρώου ζώων συντροφιάς στον Δήμο Η.Ν. Κάσου!

Δημιουργία μητρώου ζώων συντροφιάς στον Δήμο Η.Ν. Κάσου!

Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου ενημερώνει ότι ενεργοποιεί τη δημιουργία μητρώο δεσποζόμενων ζωών συντροφιάς και καλεί τους ιδιοκτήτες των ζωών αυτών, να προσέλθουν στο Δήμο προσκομίζοντας:
1. Φωτοτυπία Βιβλιάριου ζώου
2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης και καταχώρησης του ζώου
3. Πιστοποιητικό στειρώσεις ,εφόσον το ζώο είναι στειρωμένο
Η κατάθεση των εγγράφων θα γίνεται στο γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών υπηρεσιών Γιάννης Νικολάου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου .Η εγράφη στα μητρώο ήδη έχει ξεκινήσει.
Συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4039/12/ άρθ.5 , παρ. 1η, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14, άρθ .46, παρ. 3), αποτελεί υποχρέωση του κάθε ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου να προσκομίσει η να αποστέλλει ταχυδρομικά , επί αποδείξεις , στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου .
Η παράλειψη της προσκόμισης των πιστοποιητικών επιφέρει πρόστιμο ύψους 300 ευρώ .

Σκοπός της εγγραφής των ζωών σε μητρώο είναι να υπάρχουν στοιχεία για τον πληθυσμό των ζωών συντροφιάς ,κάτι που είναι χρήσιμο , κυρίως ,για την δημόσια υγεία ,αλλά και για λογούς οικονομικούς και δημόσιας τάξης. Η χρησιμότητα της καταγραφής συνδέεται ,επίσης ,με την αποτροπή της εγκατάλειψης των ζωών και με το ευκολότερο εντοπισμό των ιδιοκτήτων των ζωών που έχουν χαθεί .

Τα δεσποζόμενα ζώα τα όποια δεν έχουν καταγράφει ηλεκτρονικά από κτηνίατρο (τσιπαριστεί)οι ιδιοκτήτες του είναι υποχρεωμένοι άμεσα να ενεργήσουν προς αυτή τη κατεύθυνση. Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ότι η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει βαριά πρόστιμα για δε την κατηγορία κακοποίησης διώκεται ποινικά (με την κατηγορία ως κακούργημα).