Η απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου για το ψήφισμα των εργαζομένων ΙΔΟΧ

Η απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου για το ψήφισμα των εργαζομένων ΙΔΟΧ

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου, 31.5.2022, ο Πρόεδρος κ. Μανωλάκης έδωσε τον λόγο στον κ. Κρέτση Σπυρίδωνα, ο οποίος εισηγήθηκε θέμα εκτος ημερήσιας διατάξεως, που αφορούσε εργαζόμενους του Δήμου ως εξής: « Είναι γνωστό σε όλους( κυβέρνηση, αρμόδιους υπουργούς και Δημοτική Αρχή), ότι η εργασία των συναδέλφων ΙΔΟΧ την περίοδο που σύναψαν σύμβαση με το Δήμο Καρπάθου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, ήταν καθοριστική για την εκτέλεση του συνόλου αρμοδιοτήτων που είναι επιφορτισμένες οι υπηρεσίες μας και για την συνολική λειτουργία τους, καθώς τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με τη χρόνια υποστελέχωση είναι τεράστια και ξεπερνούν σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου μας το 40% των οργανικών θέσεων. Εν ολίγοις οι ανάγκες της πανδημίας αξιοποιήθηκαν απ’ όλους τους αρμόδιους (κυβέρνηση, αρμόδιους υπουργούς και Δημοτική Αρχή) για να καταφέρουν με τις συμβάσεις που σύναψαν με τους ΙΔΟΧ εργαζομένους να καλύψουν βασικές πάγιες ανάγκες και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών μας για να κρατήσουν τις Υπηρεσίες αυτές «όρθιες». Οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας κατάφεραν να ανταποκριθούν στα σύνθετα καθήκοντα που υπέβαλλε η προστασία του πληθυσμού απ’ την πανδημία της Covid-19, καλύπτοντας την ανάγκη για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, εντατικοποιώντας τους ελέγχους αρμοδιότητας του Δήμου μας, αλλά πολύ περισσότερο στηρίζοντας πραγματικά το έργο ΟΛΩΝ των Υπηρεσιών του Δήμου μας ανεξαρτήτως αντικειμένου. Οι παρατάσεις των συμβάσεων τους, τους έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία η οποία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Δεν μπορεί οι Υπηρεσίες με το διαρκώς μειωμένο προσωπικό να επιβαρύνονται με την ενημέρωση-εκπαίδευση «εναλλασσόμενων» εργαζομένων αντί να αξιοποιούν την αποκτημένη εμπειρία όλων αυτών των ΙΔΟΧ συναδέλφων που εκπαιδευμένοι και έμπειροι συνεισφέρουν στην αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών μας. Ο Σύλλογος Προσωπικού Εργαζομένων Δήμου Καρπάθου ζητάει απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο τη δέσμευσή του ότι σε περίπτωση δικαίωσης των συναδέλφων μας, την μη συνέχιση των ένδικων μέσων αφού ήδη έχει αποδεχθεί ότι οι συνάδελφοί μας εξυπηρετούν ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 47/2022. Επίσης, ζητάμε όπως εκδώσετε το παρακάτω ψήφισμα: «Οι Συμβασιούχοι αυτοί λόγω της πανδημίας, συνέδραμαν με τις υπηρεσίες τους, σε νευραλγικούς τομείς, όπως η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων και σχολείων, το πράσινο, την τεχνική υπηρεσία, κοινωνικές δομές και Οικονομική Υπηρεσία εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα καθαριότητας και υγιεινής συμβάλλοντας αποφασιστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στην πόλη. Η πολύτιμη εμπειρία των συμβασιούχων Covid και όλων των συμβασιούχων, είναι απαραίτητη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Αποδείχτηκε πως η εργασία τους, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υποστελεχωμένες, κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου μας. ΨΗΦΙΣΜΑ • Στηρίζουμε διαχρονικά τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν. Ο Δήμος μας είναι συνεπής στη απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών, της υπερωριακής απασχόλησης, βελτιώνοντας διαρκώς τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με νέα οχήματα και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και αυτά παρά τη μείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης. • Τη δυνατότητα που μας έδιναν μέχρι τώρα οι νομοθετικές ρυθμίσεις για παράταση ή όχι των συμβάσεων που είχαν συναφθεί πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας την αξιοποιούσαμε πάντα υπέρ των εργαζομένων, με θετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας τις πιστώσεις για την μισθοδοσία τους.

• Ο Δήμος Καρπάθου όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που έχει επιφορτισθεί, όχι μόνο χάρη στις άοκνες προσπάθειες αιρετών και μονίμων εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και στην σημαντική ενίσχυση που προσέφεραν οι έκτακτοι συμβασιούχοι οι οποίοι προσλήφθηκαν για να καλύψουν επί της ουσίας τα τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς συνέπεια του παγώματος των προσλήψεων εδώ και πάνω από μια δεκαετία, των αθρόων συνταξιοδοτήσεων αλλά και με την κινητικότητα εργαζομένων, είναι υποστελεχωμένος σε κρίσιμες υπηρεσίες Κατανοούμε πλήρως την αγωνία και την απόγνωση των εργαζομένων αυτών, τους οποίους έχουμε στηρίξει κατ΄ επανάληψη. Όμως όπως είναι γνωστό οι Δήμοι δεν νομοθετούν. Οι Κυβερνήσεις νομοθετούν στη Βουλή. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι και γι΄ αυτό έχουν ξεκάθαρο στόχο, διεκδικώντας την παραμονή τους από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

• Ο αγώνας των εργαζομένων για την παραμονή τους είναι δίκαιος αφού σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δίνουν όλες τους τις δυνάμεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

• Η Κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της γιατί οι ανάγκες της Αυτοδιοίκησης σε προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες και επιτακτικές.

• Καλούμε την Κυβέρνηση να καταργήσει τον πρόσφατο Νόμο με τον οποίο υποχρεώνει τους Δήμους να εφεσιβάλλουν τις πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίες δικαιώνουν τους εργαζόμενους γιατί με τον τρόπο αυτό καταργείται η αυτοτέλεια του θεσμού της Αυτοδιοίκησης δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων αυτών καλύπτεται από τα Δημοτικά τέλη και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

• Το Υπουργείο Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού προβλέποντας ειδική μοριοδότηση των συμβασιούχων που εργάζονται καθ΄ όλη την διάρκεια της πανδημίας.

• Το ανωτέρω ψήφισμα να σταλεί στο Υπ. Εσωτερικών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απορρίπτει την παραπάνω εισήγηση με ψήφους πέντε (5) με έξι (6) όπως παρακάτω:

Ναι ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Καλή- Φιλιππούση Ρηγοπούλα, 2) Φελλουζή Ευαγγελία, 3) Πρωτόπαπας Μηνάς, 4) Μανωλάκης Θεοδόσιος, 5) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μανωλάκης Μιχαήλ.

Παρόν ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Ρεϊσης Μιχαήλ, 2) Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, 3) Βασιλαράκης Εμμανουήλ, 4) Νταής Νικόλαος, 5) Παραγυιός Εμμανουήλ.

Όχι ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμαρχος Γεώργιος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα Μέλη: 1. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα 2. Δήμαρχος Γεώργιος Μανωλάκης Μιχαήλ 3.Φελλουζή Ευαγγελία 4.Ρεϊσης Μιχαήλ 5.Βασιλαράκης Εμμανουήλ 6.Πρωτόπαπας Μηνάς 7.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 8.Μανωλάκης Θεοδόσιος 10. Νταής Νικόλαος 11.Παραγυιός Εμμανουήλ

  συμβασιούχων, είναι απαραίτητη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Αποδείχτηκε πως η εργασία τους, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υποστελεχωμένες, κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου μας. ΨΗΦΙΣΜΑ • Στηρίζουμε διαχρονικά τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας με την οποία υπηρετούν. Ο Δήμος μας είναι συνεπής στη απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών, της υπερωριακής απασχόλησης, βελτιώνοντας διαρκώς τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με νέα οχήματα και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και αυτά παρά τη μείωση των πόρων της αυτοδιοίκησης. • Τη δυνατότητα που μας έδιναν μέχρι τώρα οι νομοθετικές ρυθμίσεις για παράταση ή όχι των συμβάσεων που είχαν συναφθεί πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας την αξιοποιούσαμε πάντα υπέρ των εργαζομένων, με θετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας τις πιστώσεις για την μισθοδοσία τους. • Ο Δήμος Καρπάθου όπως και όλοι οι Δήμοι της Χώρας, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που έχει επιφορτισθεί, όχι μόνο χάρη στις άοκνες προσπάθειες αιρετών και μονίμων εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και στην σημαντική ενίσχυση που προσέφεραν οι έκτακτοι συμβασιούχοι οι οποίοι προσλήφθηκαν για να καλύψουν επί της ουσίας τα τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς συνέπεια του παγώματος των προσλήψεων εδώ και πάνω από μια δεκαετία, των αθρόων συνταξιοδοτήσεων αλλά και με την κινητικότητα εργαζομένων, είναι υποστελεχωμένος σε κρίσιμες υπηρεσίες Κατανοούμε πλήρως την αγωνία και την απόγνωση των εργαζομένων αυτών, τους οποίους έχουμε στηρίξει κατ΄ επανάληψη. Όμως όπως είναι γνωστό οι Δήμοι δεν νομοθετούν. Οι Κυβερνήσεις νομοθετούν στη Βουλή. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι και γι΄ αυτό έχουν ξεκάθαρο στόχο, διεκδικώντας την παραμονή τους από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. • Ο αγώνας των εργαζομένων για την παραμονή τους είναι δίκαιος αφού σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δίνουν όλες τους τις δυνάμεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής. • Η Κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της γιατί οι ανάγκες της Αυτοδιοίκησης σε προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες και επιτακτικές. • Καλούμε την Κυβέρνηση να καταργήσει τον πρόσφατο Νόμο με τον οποίο υποχρεώνει τους Δήμους να εφεσιβάλλουν τις πρωτόδικες αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίες δικαιώνουν τους εργαζόμενους γιατί με τον τρόπο αυτό καταργείται η αυτοτέλεια του θεσμού της Αυτοδιοίκησης δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων αυτών καλύπτεται από τα Δημοτικά τέλη και όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. • Το Υπουργείο Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού προβλέποντας ειδική μοριοδότηση των συμβασιούχων που εργάζονται καθ΄ όλη την διάρκεια της πανδημίας. • Το ανωτέρω ψήφισμα να σταλεί στο Υπ. Εσωτερικών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Απορρίπτει την παραπάνω εισήγηση με ψήφους πέντε (5) με έξι (6) όπως παρακάτω: Ναι ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Καλή- Φιλιππούση Ρηγοπούλα, 2) Φελλουζή Ευαγγελία, 3) Πρωτόπαπας Μηνάς, 4) Μανωλάκης Θεοδόσιος, 5) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μανωλάκης Μιχαήλ. Παρόν ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1) Ρεϊσης Μιχαήλ, 2) Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, 3) Βασιλαράκης Εμμανουήλ, 4) Νταής Νικόλαος, 5) Παραγυιός Εμμανουήλ. Όχι ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμαρχος Γεώργιος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα Μέλη: 1. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα 2. Δήμαρχος Γεώργιος Μανωλάκης Μιχαήλ 3.Φελλουζή Ευαγγελία 4.Ρεϊσης Μιχαήλ 5.Βασιλαράκης Εμμανουήλ 6.Πρωτόπαπας Μηνάς 7.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 8.Μανωλάκης Θεοδόσιος 10. Νταής Νικόλαος 11.Παραγυιός Εμμανουήλ