Επιστολή της "ΔΗΜΗΤΡΑΣ" για το ακτοπλοϊκό: "Τον 21ο αιώνα δικαιούμαστε επιτέλους ένα πλοίο γρήγορο, αξιόπλοο και ασφαλές"

Επιστολή της "ΔΗΜΗΤΡΑΣ" για το ακτοπλοϊκό: "Τον 21ο αιώνα δικαιούμαστε επιτέλους ένα πλοίο γρήγορο, αξιόπλοο και ασφαλές"