Ο Δημήτρης Γεργατσούλης ορίστηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου

Ο Δημήτρης Γεργατσούλης ορίστηκε Προϊστάμενος του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου

Ο Γενικός Γραμματέας Γερακιανάκης Μιχαήλ στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ανέθεσε παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου, στον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Γεργατσούλη Δημήτριο του Εμμανουήλ, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων -Τοπογράφων με βαθμό Β΄ του Δήμου μας.

9.3.2023

Καρπαθιακά Νέα