Ο Δημήτρης Γεργατσούλης αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμημ. Τεχνικών Έργων του Δήμου Καρπάθου

Ο Δημήτρης Γεργατσούλης αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμημ. Τεχνικών Έργων του Δήμου Καρπάθου

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπάθου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναθέτει παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δήμου Καρπάθου, στον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Γεργατσούλη Δημήτριο του Εμμανουήλ, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων -Τοπογράφων με βαθμό Β΄ του Δήμου μας.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γερακιανάκης Μιχαήλ

24.3.2023

Καρπαθιακά Νέα