Δημήτρης Σπανός: "Δεν θα παραστώ στο δημ. Συμβούλιο. Έχουμε σπαταλήσει άπειρες εργατοώρες , δυστυχώς χωρίς ουσία..."

Δημήτρης Σπανός: "Δεν θα παραστώ στο δημ. Συμβούλιο. Έχουμε σπαταλήσει άπειρες εργατοώρες , δυστυχώς χωρίς ουσία..."

27/04/2022

Προς γραφείο προέδρου ΔΣ Καρπαθου

Κύριε πρόεδρε,

θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν δύναμαι να παραστώ στην επαναληπτική συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 27/04 για επαγγελματικούς λόγους.

Και εξαιτίας τούτου θα ήθελα να εκφράσω την γνώμη ότι όλοι μας κύριοι συνάδελφοι έχουμε σπαταλήσει άπειρες εργατοώρες , δυστυχώς χωρίς ουσία και ακόμη χειρότερα χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Επί παραδείγματι, την 16η Απριλίου , αν και υπήρξε απαρτία στη συνεδρίαση δεν υπήρχε πρακτικογράφος διότι, όπως ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο ο κος δήμαρχος είχε ορίσει ως πρακτικογράφο, δημοτική υπάλληλο που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση.

Απευθυνόμενος σε σας κύριε δήμαρχε, επιθυμώ να σας θυμίσω ότι με την πολιτική μου στάση έχω αποδείξει ότι δεν αρέσκομαι να επιλέγω πλευρά κατά την αντιπαράθεση που έχει δημιουργηθεί στην παράταξη σας και δυστυχώς είναι τροχοπέδη στην εξέλιξη του νησιού μας.

Σας γνωστοποιώ ξανά ότι μοναδική μου επιλογή είναι η Κάρπαθος και αυτήν επέλεξα να υπηρετήσω από την οποία θέση.

Δημήτριος Π Σπανος