Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου, την Τρίτη 14 Ιουνίου. Αίτημα 7 Δημοτικών Συμβούλων

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου, την Τρίτη 14 Ιουνίου.  Αίτημα 7 Δημοτικών Συμβούλων