Ο Δήμος ΗΝ Κάσου ευχαριστεί τον διοικητή και τους στρατιώτες της μονάδας "Κασιωτών Αγωνιστών"

Ο Δήμος ΗΝ Κάσου ευχαριστεί τον διοικητή και τους στρατιώτες της μονάδας "Κασιωτών Αγωνιστών"