Δήμος Η.Ν. Κάσου - Μνημόσυνο για τον Ηλία Βαρδαβά και για όλους του ευεργέτες του νησιού

Δήμος Η.Ν. Κάσου - Μνημόσυνο για τον Ηλία Βαρδαβά και για όλους του ευεργέτες του νησιού