Ο Δήμος Καρπάθου, μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2, θα κατασκευάσει ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες

Ο Δήμος Καρπάθου, μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2, θα κατασκευάσει ράμπες και χώρους υγιεινής για ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες

Ανακοινώθηκε από το υπ. Εσωτερικών και το τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων η ένταξη του Δήμου Καρπάθου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ, της παρακάτω Πράξης:

«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπάθου» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.