Δήμος Καρπάθου: Ανακοίνωση για την υλοτομία καυσόξυλων

Δήμος Καρπάθου: Ανακοίνωση για την υλοτομία καυσόξυλων

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την Δασική Αστυνομική Διάταξη (αρ.πρ. 674696/28-11-23), όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να κόψουν καυσόξυλα πρέπει να προμηθευτούν από τον Δήμο Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας και κατόπιν να εγγραφούν σε κατάλογο τον οποίο θα καταρτίσει το Τμήμα Τοπ. Οικονομ. Ανάπτυξης του Δήμου Καρπάθου και ο οποίος (κατάλογος) θα σταλεί στο Δασονομείο Καρπάθου.

Κάνουμε ακόμη γνωστό ότι τις εγκρίσεις για το κόψιμο των καυσόξυλων  θα τις δώσει η Δασική Υπηρεσία.

Επίσης γνωστοποιούμε ότι η υλοτομία καυσόξυλων θα επιτρέπεται έως 31 Μαρτίου 2024.

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληρ. Ιωάννης Κ. Λαχανάς

Τηλ. 2245360159

Φωτογραφία Πωλ Βιττωρουλης

11.12.2023

Καρπαθιακα Νέα