Ο Δήμος Καρπάθου αρωγός του 1ου RUN Karpathos! Στην Οικονομική Επιτροπή η πρόταση για ενίσχυση 2.500 ευρώ

Ο Δήμος Καρπάθου αρωγός του 1ου RUN Karpathos! Στην Οικονομική Επιτροπή η πρόταση για ενίσχυση 2.500 ευρώ

Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, για έξοδα «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», με σκοπό την συνδιοργάνωση του πρώτου RUNKARPATHOS στις 4/6/2023. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου 2023, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 7.500,00 € στον Κ.Α. 00.6434000 για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να στηρίξει την προσπάθεια που κάνει ο Γ.Α.Σ. Μενετών με την διοργάνωση του πρώτου RUN KARPAYHOS.

Τα νέα δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη και την προβολή ενός προορισμού , επιβάλλουν την ανάδειξη των δραστηριοτήτων του προορισμού πχ hiking, swimming, Diving, cycling, mountain climbing, running μέσα από αθλητικές διοργανώσεις.

Παράλληλα μια αθλητική διοργάνωση μπορεί να εμπλουτιστεί και παραδοσιακές και γαστρονομικές εκδηλώσεις, προσδίδοντας αυθεντικές αποχρώσεις της Καρπάθου και δημιουργώντας ένα μοναδικό EVENT – θεσμό που θα προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του προορισμού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου «προϊόντος» που μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό όπως επιτυχημένα υλοποιείται σε άλλες νησιωτικές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα , έπειτα από σχετική αίτηση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Γ.Α.Σ. ΜΕΝΕΤΩΝ με αριθμ. πρωτ. : 9560/23-05-23 , για να συνδιοργανώσει τον αγώνα KARPATHOSRUN μαζί με τον Δήμο Καρπάθου , και με στόχο την  πρωτότυπη προβολή της Καρπάθου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ο Δήμος Καρπάθου προτίθεται να αναλάβει το κόστος της ηχητικής κάλυψης της εν λόγω αθλητικής εκδήλωσης καθώς και τα μπλουζάκια που θα δοθούν στους αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης αναλύεται ως εξής :

 

1 Αθλητικά μπλουζάκια Τεμάχια 153 7,50 € / τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % 1.147,50 € 2

Ηχητική Κάλυψη του αθλητικού event Χρον. Διάρκεια 3 ώρες 420,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % 1.260,00 € Σύνολο Δαπάνης 2.407,50 €

Επομένως προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί συνολική πίστωση ποσού 2.407,50 ευρώ € για τις εν λόγω δαπάνες.

Ως εκ τούτου θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης με σκοπό την στήριξη της προσπάθειας που κάνει ο Γ.Α.Σ. Μενετών, και την εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης δαπάνης 2.407,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6434000 για «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» για το έτος 2023.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητας προς λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Παραγυιός Εμμανουήλ

28.5.2023

Καρπαθιακά Νέα