Ο Δήμος Καρπάθου θα προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων συντροφιάς

Ο Δήμος Καρπάθου θα προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων συντροφιάς

 

Ο  Δήμος  Καρπάθου στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4039/2012 περί περισυλλογής  και  διαχείρισης  αδέσποτων    ζώων  συντροφιάς  θα  προχωρήσει   στην  εκπόνηση   νέου  προγράμματος  και   σε   σύσταση   πενταμελούς  επιτροπής για   την   παρακολούθηση   αυτού   ως   ορίζεται   από  τις   σχετικές   διατάξεις   του   νόμου.

Για   τους   ανωτέρους   σκοπούς   καλεί :

  1. Τους ιδιώτες κτηνίατρους.
  2. Τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν στο Δήμο Καρπάθου ή την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
  3. Εκπαιδευτές σκύλων, οι οποίοι είναι μέλη νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.

Να   προσκομίσουν   αίτηση ενδιαφέροντος  και  τα  απαιτούμενα κατά περίπτωση   νομιμοποιητικά    έγγραφά  τους,  μέχρι  τις   24/12/2020   στο   Πρωτόκολλο   του   Δήμου,   ώστε   αφού   γίνει ο     απαραίτητος   έλεγχος    και    να  ορισθεί    η    νέα     πενταμελής   επιτροπή.

Παράλληλα   ο   Δήμος   θα   προχωρήσει   σε   σύσταση   ομάδας   εργασίας   με σκοπό   την   εκπόνηση   του   προγράμματος   περισυλλογής   και   διαχείρισης αδέσποτων   ζώων   συντροφιάς   και  τη   δημιουργία   δικτύου  ενημέρωσης   των πολιτών   για   τα   ζώα   που   διατίθενται   προς   υιοθεσία.

 Κάρπαθος 11 Δεκεμβρίου 2020

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος