Είναι είδηση! Ο Δήμος Καρπάθου υπέγραψε σύμβαση για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Είναι είδηση! Ο Δήμος Καρπάθου υπέγραψε σύμβαση για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων