Έτοιμος ο Δήμος Καρπάθου για να δώσει τα κίνητρα στους γιατρούς του Νοσοκομείου

Έτοιμος ο Δήμος Καρπάθου για να δώσει τα κίνητρα στους γιατρούς του Νοσοκομείου

Εγκρίθηκε την προηγούμενη Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022,  σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Καρπάθου η εξειδίκευση της πίστωσης των κινήτρων των ιατρών .

Απαραίτητη απόφαση, που έπεται υποχρεωτικά της έγκρισης του προϋπολογισμού , για να μπορούν πλέον οι γιατροί να πιστωθούν τα κίνητρα . Ψηφίστηκε από όλους πλην του κ. Μιχαήλ Μανωλάκη.