Δήμος Καρπάθου: Απόφαση-Ανάσα για τις εποχιακές επιχειρήσεις

Δήμος Καρπάθου: Απόφαση-Ανάσα για τις εποχιακές επιχειρήσεις

Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου (15.12.2020) ψήφισε ομόφωνα την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις κατόπιν έγγραφης δήλωσης από τις επιχειρήσεις προς τον Δήμο Καρπάθου.

Πιο απλά οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα πληρώνουν όλο τον χρόνο αλλά κατά την διάρκεια λειτουργίας τους. Έτσι αποκαθίσταται μια αδικία που συνέβαινε σε βάρος τους. Μια γενναία  κίνηση από τον Δήμο Καρπάθο ιδαίτερα μέσα στην εποχή της πανδημίας.

Σύμφωνα με την εισήγηση του γενικού Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου κ. Γ. Σκοκέα, στις εποχικές επιχειρήσεις έχει θεσπιστεί επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας τους με ελάχιστο όριο το τρίμηνο. Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο αγκάλιασε την πρόταση μάλιστα ο κ. Κατσάνης ανέφερε ότι πρόκειται για πρόταση της Αντιπολίτευσης ενώ ο κ. Τσαμπουνιεράκης συνεχάρη τον κ. Σκοκέα και ανέφερε ότι ήταν μια κοινή συναινετική διαδικασία.