Δήμος Καρπάθου: Ενημέρωση για τη ρίψη κάθε μορφής απορριμμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δήμος Καρπάθου: Ενημέρωση για τη ρίψη κάθε μορφής απορριμμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας , τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να τοποθετούν τα κάθε μορφής απορρίμματα που παράγονται από την κατανάλωση ποτών και εδεσμάτων (συσκευασίες και οργανικά απορρίμματα ) μέσα στους κάδους απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο.

Επίσης, τα ευπαθή και δύσοσμα απορρίμματα (κρέατα, κόκκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κλπ) θα πρέπει απαραιτήτως να τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένους σάκους πριν τοποθετηθούν μέσα σε κάδους απορριμμάτων.

Ειδικώς, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη Πηγαδίων και στα οποία έχει χορηγηθεί από τον Δήμο ατομικός κάδος απορριμμάτων ,θα πρέπει:

1. Να βγάζουν τον κάδο μπροστά στο κατάστημά τους πρωϊνές ώρες, εγκαίρως για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

2.Να μεταφέρουν τον κάδο σε χώρο φύλαξης εντός του καταστήματος μετά την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Τυχόν μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επισύρει επιβολή προστίμου σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. : 2245023822.

Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι νεοτέρας.

Ο Αντιδήμαρχος Καρπάθου,

Ευστάθιος Γαρεφαλάκης