Αποφασίστηκε ο χρόνος έναρξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023 από τον Δήμο Καρπάθου

Αποφασίστηκε ο χρόνος έναρξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023 από τον Δήμο Καρπάθου

«Λήψη απόφασης για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023, τον αριθμό θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και τον τομέα για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του 289. 3/15.4.1957 Βασ. Διατάγματος» στην τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπάθου την 10η Απριλίου 2023.

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε Ομόφωνα τον χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2023 να είναι η 1/6/2023 και ο χρόνος λήξεως η 31/10/2023.

Β. Να ορισθούν (4) τέσσερες θέσεις υδρονομέων.

Γ. Ο τομέας της πρώτης θέσης θα είναι η περιφέρεια της Τοπικής κοινότητας Αρκάσας. Ο τομέας της δεύτερης να είναι η περιφέρεια της Τοπικής κοινότητας Μενετών, της τρίτης οιπεριφέρειες των Τοπικών κοινοτήτων Μεσοχωρίου και Σπόων και η τέταρτη η περιφέρεια της Τοπικής κοινότητας Ολύμπου.

Η αμοιβή των ανωτέρω υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 και προϋπολογίζεται περίπου σε 18.600 ευρώ για μισθοδοσία και 5.000 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές για 4 άτομα και για 5 μήνες και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στους Κ.Α Ε 25.6041.0002 και ΚΑΕ 25.6054.0002 του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2023, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη βεβαίωση αρ. πρωτ. 4312/ 3-4-2023 του Τμήματος Λογιστηρίου του δήμου Καρπάθου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ Μανωλάκη

25.4.2023

Καρπαθιακά Νέα