Ο Παιδικός Σταθμός του Δήμου Καρπάθου απέκτησε επίσημη άδεια λειτουργίας

Ο Παιδικός Σταθμός του Δήμου Καρπάθου απέκτησε επίσημη άδεια λειτουργίας

  Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται από την πρώτη μέρα της θητείας μου για την σύννομη λειτουργία όλων των κτιρίων και των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου, μετά από επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ” Τα Δελφινάκια ” απέκτησε, για πρώτη φορά, επίσημη άδεια λειτουργίας.

   Μετά από πολλά χρόνια τόσο τα παιδιά που φοιτούν στον Παιδικό Σταθμό όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτόν θα βρίσκονται σε ένα νόμιμα αδειοδοτημένο κι ασφαλή χώρο.

  Αυτονόητο μεν, μη γενόμενο έως τώρα δε.

  Μεθοδικά κι οργανωμένα, υπό αντίξοες συνθήκες αλλά με την στήριξη των υγιών δυνάμεων του τόπου, λύνουμε χρόνια προβλήματα της Καρπάθου με σεβασμό στη νομιμότητα και με προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών μας .

Κάρπαθος 27 Μαΐου 2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος