Δήμος Καρπάθου: Ενημέρωση για την κατάληψη δημοτικών χώρων

Δήμος Καρπάθου: Ενημέρωση για την κατάληψη δημοτικών χώρων

Αγαπητέ επιτηδευματία, 

  Ενόψει της νέας καλοκαιρινής περιόδου σας ενημερώνουμε ως προς την κατάληψη δημοτικών χώρων ισχύουν τα εξής: 

 Σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,9,13 του άρθρο 13 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν.1900/90, ορίζονται ότι: 

1) Όσοι εκμεταλλεύεστε ή πρόκειται να εκμεταλλευτείτε κοινόχρηστους χώρους (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, περίπτερα, πάγκους κ.λ.π.) και επιθυμείτε να τοποθετήσετε τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους γενικά, να υποβάλλετε στον Δήμο μας αίτηση για τη χορήγηση  άδειας χρήσης αυτών έτους 2023. 

Συνημμένα με την αίτηση: α) Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής, β) φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας καταστήματος.  

2) Εάν δεν έχετε την παραπάνω άδεια κάνετε παράνομη κατάληψη δημοτικού χώρου και εκτός των προστίμων που προβλέπονται, επειδή θεωρείτε και επέκταση καταστήματος είναι λόγος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.  

                Επίσης, όσοι πρόκειται να τοποθετήσουν οικοδομικά υλικά σε κοινόχρηστους χώρους, καλούνται να φροντίσουν για την λήψη της σχετικής άδειας.  

               Η μη συμμόρφωση με όλα τα παραπάνω και η κατάληψη Δημοτικού χώρου επισύρει ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος σας, καθώς και όποια άλλη κύρωση (ποινική κ.λ.π) προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ – ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.4.2023

Καρπαθιακά Νέα