Ο Δήμος Καρπάθου αναλαμβάνει τη δαπάνη της κηδείας του δασκάλου Κωνσταντίνου Π. Παραγυιού

Ο Δήμος Καρπάθου αναλαμβάνει τη δαπάνη της κηδείας του δασκάλου Κωνσταντίνου Π. Παραγυιού