Δήμος Καρπάθου: Καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης Απερίου-Βωλάδας

Δήμος Καρπάθου: Καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης Απερίου-Βωλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου ανακοινώνει ότι λόγω καθαρισμού των δεξαμενών Ύδρευσης στις Κοινότητες Απερίου και Βωλάδας, σήμερα 06/12  θα παρατηρηθεί  μείωση της ροής  του νερού.  Το πρόβλημα θα διαρκέσει μόνο για λίγες ώρες.

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημ. Σχέσεων

6.12.2022