ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεθοδικές ενέργειες του Δήμαρχου Καρπάθου και με άψογη συνεργασία με την διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου του οποίου ο Δήμος Καρπάθου αποτελεί μέλος, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Φιλόδημος 2 οι μελέτες για τον καθορισμό χερσαίας ζώνης σε 5 περιοχές του Νησιού μας.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργείου, εντάχθηκαν με τον παρακάτω τίτλο :
«Μελέτες Λιμενικών Έργων, Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Λιμενικών Εγκαταστάσεων Δήμου Καρπάθου, αρμοδιότητας ΔΛΤΝΔ», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τα παρακάτω υποέργα:
1.Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Πηγαδίων.
2.Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Διαφανίου.
3. Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Φοινικίου.
4.Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Λευκού (Ποτάλι).
5.Καθορισμός Χερσαίων Ζωνών και Μελετών Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ Λιμένα Αγίου Νικολάου Σπόων.
Πρόκειται για μία πολλή σημαντική εξέλιξη καθώς ο καθορισμός χερσαίων ζωνών είναι απαραίτητος και προαπαιτούμενος για οποιαδήποτε παρέμβαση ή περαιτέρω αξιοποίηση στις περιοχές αυτές.
Κάρπαθος 26 Μαρτίου 2021
Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος