Μέσω του Δήμου Καρπάθου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2021 η αίτηση απόκτησης τηλεοπτικής κάλυψης για «Λευκές περιοχές»

Μέσω του Δήμου Καρπάθου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2021 η αίτηση απόκτησης τηλεοπτικής κάλυψης για «Λευκές περιοχές»

Ο Δήμος Καρπάθου, θα ήθελε να ενημερώσει τους κατοίκους του νησιού ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2539/τεύχος Β’/14.06.2021 σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr) για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των Λευκών Περιοχών.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει ενεργή στο διάστημα 01.11.2021 – 15.11.2021. Όσοι πολίτες δεν προλάβουν να αιτηθούν την ένταξή τους στο μητρώο, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν στον επόμενο κύκλο επικαιροποίησης του μητρώου.

Οι εισερχόμενες αιτήσεις οφείλουν να αξιολογηθούν και σε περίπτωση έγκρισής τους να καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου για την διεκπεραίωσή τους από τους παρόχους των τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Τονίζεται ότι για κάθε ενδιαφερόμενο πρέπει να υπάρχει μία και μόνο μία εγκεκριμένη αίτηση του στη Θυρίδα. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις, τότε όλες εκτός από μία – εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια – οφείλουν να απορρίπτονται.

Η αίτηση υποβάλλεται έως 15 Νοεμβρίου με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κ.Ε.Π., ύστερα από ταυτοποίησή του, μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

 

 

Για την κατάθεση της αίτησης μέσω των Κ.Ε.Π. του Δήμου Καρπάθου, θα χρειαστεί να προσκομιστούν τα παρακάτω:

· Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας

· Οι κωδικοί Τaxisnet

· Ο ενδεκαψήφιος αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 14177/14-5-2021 (ΦΕΚ 2066/Β΄/19-5-202 ), οι παρακάτω οικισμοί ανήκουν στις “Λευκές Περιοχές”:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

· Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη

· Αρκάσα

· Διακόφτης (νησίς)

· Κάλλενες

· Κάτω Λευκός

· Κήπος Αφιάρτη

· Λακκί

· Λευκός

· Μεσοχώριον

· Μοίρα (νησίς)

· Όθος

· Πυλαί

· Στες

· Σώκαστρο (νησίς)

· Φοινίκιον

· Χαρκιάς (νησίς)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

· Αυλώνα

· Όλυμπος

· Σαριά (νησίς)

· Τρίστομον

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν οι Δημότες μας να επικοινωνήσουν Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 14:30 με το Κ.Ε.Π. Πηγαδίων στο τηλέφωνο 2245029002 ή με το Κ.Ε.Π. Ολύμπου στο τηλέφωνο 22450 51055.

 

Κάρπαθος 01 Νοεμβρίου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος