Ο Δήμος Καρπάθου ξεκινάει να μαζεύει παρατημένα οχήματα

Ο Δήμος Καρπάθου ξεκινάει να μαζεύει παρατημένα οχήματα

Η καταγραφή και η απόσυρση όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του νησιού της Καρπάθου ξεκινά από αύριο Πέμπτη 06/04 ο Δήμος Καρπάθου.

Ειδικότερα, η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης σύμβασης του Δήμου Καρπάθου με ισχύ για ένα έτος με την εταιρεία “ ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ” και στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να βελτιώσει το περιβάλλον και να απελευθερώσει τα σημεία που καταλαμβάνονται από εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα .

Απώτερος στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να σταματήσει η μέχρι τώρα αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος του νησιού αλλά και η επικινδυνότητα που προκαλείται όταν βρίσκονται εγκαταλελειμμένα οχήματα σε γωνίες, στενούς δρόμους και “τυφλά σημεία” εντός των οικισμών .

Συνεπώς, η δημοτική αρχή παρακαλεί τους δημότες που έχουν στην κατοχή τους τέτοια επιβατικά ή φορτηγά οχήματα, γεωργικά μηχανήματα και παρελκόμενα, τα οποία βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους και επιθυμούν να τα αποσύρουν ή έχουν αντιληφθεί στην περιοχή τους κάποιο εγκαταλελειμμένο όχημα ή μηχάνημα, να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου καλώντας στο σταθερό τηλέφωνο 22450-23822 και στο κινητό τηλ: 6980052635, καθώς επίσης και στην κα Αδάμη Ελένη στο 6975504067, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις και οι νόμιμες ενέργειες.

Εν όψει του Πάσχα , η επικοινωνία των δημοτών με την αρμόδια υπηρεσία θα γίνεται μέχρι και την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου και θα συνεχιστεί και με τη λήξη της εορταστικής περιόδου. Υπογραμμίζεται δε ότι με την απόσυρση των οχημάτων θα επιδίδεται και το κατάλληλο πιστοποιητικό απόσυρσης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τα οχήματα που εγκαταλείπονται σε χώρους, χαρακτηρίζονται ως Εγκαταλελειμμένα (ΟΤΚΖ), σύμφωνα με τις διατάξεις των:

ΚΥΑ 1002901/67/Τ.& Ε.Φ/2002 (ΦΕΚ 57/Β/24-1-2002),

2 / 3

Π.Δ. 116 (ΦΕΚ 81 Α’/05-03-2004) και

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105136 (ΦΕΚ 907/Β/17-7-2004),

επικολλάται σε αυτά αυτοκόλλητη ειδοποίηση και ακολουθείται η διαδικασία, όπως αυτή αναλυτικά ορίζεται από την νομοθεσία για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής.

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 116/5-3-2004:

α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται, δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από την νομοθεσία, είναι ΟΧΗΜΑ στο ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ).

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης ο εργολάβος υποχρεούται να συλλέγει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Δήμου και να τα μεταφέρει στο νόμιμο υφιστάμενο Κέντρο Επεξεργασίας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με δικά του μέσα και προσωπικό χωρίς καμία δαπάνη για το Δήμο Καρπάθου.

Η συμβολή όλων των δημοτών στην προσπάθεια για βελτίωση του περιβάλλοντος είναι σημαντική και για αυτό η ενεργός συμμετοχή τους αποτελεί ανεκτίμητη βοήθεια στις υπηρεσίες και στη διοίκηση του Δήμου Καρπάθου.

Κάρπαθος 05 Απριλίου 2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος