Δήμος Καρπάθου: Μέχρι 15 Ιουλίου η αίτηση απόκτησης τηλεοπτικής κάλυψης για «Λευκές Περιοχές”

Δήμος Καρπάθου: Μέχρι 15 Ιουλίου η αίτηση απόκτησης τηλεοπτικής κάλυψης για «Λευκές Περιοχές”

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Μέχρι 15 Ιουλίου  η αίτηση απόκτησης τηλεοπτικής κάλυψης για «Λευκές Περιοχές”

Θα ξεκινήσει  νέος κύκλος αιτήσεων μέσω Θυρίδας (gov.gr)  για την υπαγωγή των δικαιούχων στο μητρώο των Λευκών Περιοχών(Δηλ. περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης)

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2023 να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στη σελίδα white-areas.gov.gr, χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα κατά τόπους ΚΕΠ, πάντα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτούνται μόνο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου.

Την ευθύνη του γενικού συντονισμού της δράσης έχει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET). Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Οι παρακάτω οικισμοί ανήκουν στις “Λευκές Περιοχές”:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 • Άγιος Ιωάννης Αφιάρτη
 • Αρκάσα
 • Διακόφτης (νησίς)
 • Κάλλενες
 • Κάτω Λευκός
 • Κήπος Αφιάρτη
 • Λακκί
 • Λευκός
 • Μεσοχώριον
 • Μοίρα (νησίς)
 • Όθος
 • Πυλαί
 • Στες
 • Σώκαστρο (νησίς)
 • Φοινίκιον
 • Χαρκιάς (νησίς)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

 • Αυλώνα
 • Όλυμπος
 • Σαριά (νησίς)
 • Τρίστομον

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν οι Δημότες μας να επικοινωνήσουν Δευτέρα-Παρασκευή 08:30 – 14:30 με το Κ.Ε.Π. Πηγαδίων στο τηλέφωνο 2245029002  ή  με το Κ.Ε.Π. Ολύμπου στο τηλέφωνο 22450 51055.

 

Κάρπαθος   21   Ιουνίου  2023

Ο   Δήμαρχος   Καρπάθου

Ιωάννης   Θεμ.   Νισύριος

Καρπαθιακά Νέα