Δήμος Καρπάθου: Μισό εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια 4 οχημάτων και μηχανημάτων καθαριότητας

Δήμος Καρπάθου: Μισό εκατομμύριο ευρώ για την προμήθεια 4 οχημάτων και μηχανημάτων καθαριότητας

Η δημοτική αρχή Καρπάθου αποφάσισε  και έδωσε το πράσινο φως για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» συνολικού ποσού 468.596,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2022 και 2023 σε βάρος των πιστώσεων του κάτωθι Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρπάθου κατ’ έτος ως εξής:

28.12.2022

Καρπαθιακά Νέα