Δήμος Καρπάθου: Youth Pass - Την Πέμπτη ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ

Δήμος Καρπάθου: Youth Pass - Την Πέμπτη ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ

Ανακοίνωση

Διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας της οικονομικής διευκόλυνσης (youth pass) του άρθρου 47 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε η αριθ. 169/2023 (ΦΕΚ 5420/Β΄/14-9-2023) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα:

«Τεχνικές λεπτομέρειες οργάνωσης και εφαρμογής των υποστηρικτικών μέτρων για τους νέους ηλικίας δεκαοχτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών του άρθρου 47 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)».

Σύμφωνα με ανωτέρω άρθρο παρέχεται οικονομική διευκόλυνση, από το έτος 2023 και εξής, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, κατ’ έτος, σε νέους δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών, με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

Δικαιούχοι της οικονομικής διευκόλυνσης είναι φυσικά πρόσωπα που:

α) είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,

β) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) ή δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους,

γ) υποβάλλουν αίτηση στην ειδική εφαρμογή του youth pass, είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), είτε μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 169/2023 (ΦΕΚ 5420/Β΄).

Ειδικώς για το πρώτο έτος λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής youth pass και τους δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει εντός του έτους 2022 το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους, οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι η ειδική εφαρμογή θα δέχεται εκ νέου τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους.

8.11.2023

Καρπαθιακά Νέα