Δήμος Καρπάθου: ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Δήμος Καρπάθου: ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

Σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,9,13 του άρθρο 13 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν.1900/90, ορίζονται ότι:

1) Όσοι εκμεταλλεύεστε ή πρόκειται να εκμεταλλευτείτε κοινόχρηστους χώρους (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, περίπτερα, πάγκους κ.λπ.) και επιθυμείτε να τοποθετήσετε τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους γενικά, να υποβάλλετε στον Δήμο μας αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης αυτών έτους 2022.

Συνημμένα με την αίτηση: α) Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής, β) φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας καταστήματος.

2) Εάν δεν έχετε την παραπάνω άδεια κάνετε παράνομη κατάληψη δημοτικού χώρου και εκτός των προστίμων που προβλέπονται, επειδή θεωρείτε και επέκταση καταστήματος, είναι λόγος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

Επίσης, όσοι πρόκειται να τοποθετήσουν οικοδομικά υλικά σε κοινόχρηστους χώρους, καλούνται να φροντίσουν για την λήψη της σχετικής άδειας.

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 26/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γεώργιος Ι.ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ