Ο Δήμος Καρπάθου θα προβάλει το νησί σε έντυπα μέσα αλλά και στην TV

Ο Δήμος Καρπάθου θα προβάλει το νησί σε έντυπα μέσα αλλά και στην TV

Ο Δήμος Καρπάθου, προχωρά στην προβολή του νησιού σε έντυπα μέσα αλλά και στην τηλεόραση προκειμένου όπως αναφέρει να διαφημιστεί το νέο γρήγορο δρομολόγιο που συνδέει την Κάρπαθο με τη Ρόδο και την Κρήτη. 

”Εγκρίνουμε τη δαπάνη «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ Μ.Μ.Ε» και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 2.000,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0009 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.

Εγκρίνουμε τη δαπάνη Τηλεοπτικά σποτάκια (15 Δευτερολέπτων) σε κανάλι ελληνικής εμβέλειας προκειμένου να διαφημιστεί το δρομολόγιο τύπου Highspeed που συνδέει το νησί μας με άλλα νησιά της
Δωδεκανήσου. και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ( 2.480,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. έτους 2021.”