Δήμος Καρπάθου: Συγκροτήθηκε η δημοτική επιτροπή παιδείας

Δήμος Καρπάθου: Συγκροτήθηκε η δημοτική επιτροπή παιδείας

Συγκροτείται δημοτική επιτροπή παιδείας (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δημάρχου: 1264) για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών επιτροπών, ως ακολούθως:

α. Κωνσταντινίδης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος με αρ. αποφ.59/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου.

β. Ιωαννίδου Καλλιόπη ως τακτικό μέλος (Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού σχολείου Καρπάθου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) με αναπληρωματικό μέλος τον Μάρκου Γεώργιο (Διευθυντή του 1ου Δημοτικού σχολείου Καρπάθου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) αρ. πρωτ. 8811/17-11-2022 εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ με θέμα: «Ορισμός Εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Καρπάθου».

γ. Βασίλα Φωτεινή, ως τακτικό μέλος (εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ03,) με αναπληρωματικό μέλος τον Λούπη Ιωάννη (εκπαιδευτικό του κλ. ΠΕ06) αρ. πρωτ. 6855/22-11-2022 εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ με θέμα: «Πρόταση Ορισμού υπευθύνων Επιτροπής Παιδείας Δήμου Καρπάθου».

δ. Θεοδοσίου Μανώλης ως Μέλος (Πρόεδρος Συλλόγου και εκπρόσωπος της ένωσης γονέων των μαθητών) αρ. πρωτ. εγγράφου 229/20-10-2022 Διεύθυνσης Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων Καρπάθου ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ.

ε. Χαλκιάς Μηνάς ως Μέλος (εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τμήματος Δωδ/σου ημερ. Εγγράφου 26-06-2022 ) Γραμματέας της Επιτροπής Παιδείας ορίζεται ο Μάρκου Γεώργιος και αναπληρωτής του η Ιωαννίδου Καλλιόπη.

9.12.2022

Καρπαθιακά Νέα