Δήμος Καρπάθου. Συγκρότηση τοπ. συμβουλίου για εξέταση αιτήσεων αδυναμίας κατάταξης για στράτευση, για λόγους υγείας

Δήμος Καρπάθου. Συγκρότηση τοπ. συμβουλίου  για εξέταση αιτήσεων αδυναμίας κατάταξης για στράτευση, για λόγους υγείας

Με απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε το τοπικό συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου με στόχο για εξέταση αιτήσεων, στρατεύσιμων, εφέδρων, ανυπότακτων, επικαλούμενων αδυναμία κατάταξης για στράτευση, για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 & 1β του Ν. 3421/2005.

Το τοπικό συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

1. Ιωάννη Θεμ. Νισύριο, Δήμαρχος Καρπάθου με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Μανωλάκη.

2. Μηνά Σακέλλη Ιατρό του Γ.Ν. Καρπάθου με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κωνσταντινίδη Ιατρό του Γ.Ν. Καρπάθου.

3. Θωμά Λιάσκο αναπληρωτής Διοικητής Ανθυπαστυνόμος του Α.Τ. Καρπάθου με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καραταπάνη Υπαστυνόμο Β’ του Α.Τ. Καρπάθου.