Σήμερα στις 19.00 η επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου με θέμα την έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού Οικονομικών 2020

Σήμερα στις 19.00 η επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου με θέμα την έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού Οικονομικών 2020