Δήμος Καρπάθου: Καθορισμός & τρόπος είσπραξης των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Δήμος Καρπάθου: Καθορισμός & τρόπος είσπραξης των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων