Δήμος Καρπάθου: "Καθορίστηκαν οι θέσεις για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο"

Δήμος Καρπάθου: "Καθορίστηκαν οι θέσεις για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο"

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου, κατά τη συνεδρίαση της 18 Ιουνίου 2021, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (απόφ. 137/2021)  να εγκρίνει τις θέσεις για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο στην  Κάρπαθο και καθορίζει τα τέλη τους ως εξής:

1) Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου:

– 2 θέσεις κηπευτικών parking Ορφανίδη 170ευρώ/θέση/έτος

– 2 θέσεις κηπευτικών parking ΑΥΛΑ 170ευρώ/θέση/έτος

– 1 θέση ζωγραφικής σιντριβάνι Πηγαδίων 50ευρώ/θέση/έτος

– 1 θέση καντίνας παλαιό μαρμαράδικο Γεραπετρίτη 400ευρώ/θέση/έτος

– 1 θέση καντίνας στην Ζωοδόχο Πηγή 300ευρώ/θέση/έτος

– 4 θέσεις υπαίθ. εμπορίου Μέγαρο Ευαγγελιστρίας 237.50 ευρώ/θέση/έτος

– 3 θέσεις παραγωγών καλλιτεχνιμάτων 237.50 ευρώ/θέση/έτος

– 6 θέσεις αλιέων στην είσοδο μαρίνας 200ευρώ/θέση/έτος

2) Τοπική Κοινότητα Μενετών:

– 1 θέση καντίνας στην διασταύρ.Μενετών-Αεροδρομ. 300ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας παραλ.Βαθά (στο μέσον της απόστασης μεταξύ, νέας επιχ. Παπαβασίλη και επιχ. Christofer Chil) 400ευρώ/θέση/έτος

3) Τοπική Κοινότητα Ολύμπου:

– 1 θέση καντίνας στην παραλ. Αγ.Μηνά 400ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Νάτι 300 ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Φορόκλι 300 ευρώ/έτος

4) Τοπική Κοινότητα Πυλών

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Φοκιά 300 ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Λούστρες 300 ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας στην παραλία Καμαράκια 300 ευρώ/έτος

– 1 θέση καντίνας σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός οικισμού 200 ευρώ/έτος

5) Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου

– 1 θέση καντίνας στον Κάτω Λευκό σε ιδιωτικό χώρο 300 ευρώ/έτος

To τμήμα της Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης προτείνει ακόμη τις παρακάτω θέσεις:

-1 θέση καντίνας στην παραλία Αράκι της κοινότητας Αρκάσας 300 ευρώ/έτος.

Το μέλος της Οικον. Επιτροπής, κ. Εμμανουήλ Βασιλαράκης, δήλωσε ότι θα ψηφίσει υπέρ του θέματος αν και η αρμόδια υπηρεσία όφειλε να εισηγηθεί το θέμα νωρίτερα.

Ο κ. Νικόλαος Σπανός δήλωσε ότι δεν ψηφίζει το θέμα γιατί δεν δικαιολογείτε το έκτακτο και ότι η αρμόδια υπηρεσία έπρεπε να μεριμνήσει νωρίτερα να εισηγηθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.