Δήμος Καρπάθου: "Το νερό δεν είναι ακατάλληλο ή καρκινογόνο όπως αυθαίρετα αναφέρθηκε σε μέσα κοιν. δικτύωσης"

Δήμος Καρπάθου: "Το νερό δεν είναι ακατάλληλο ή καρκινογόνο όπως αυθαίρετα αναφέρθηκε σε μέσα κοιν. δικτύωσης"

 Ο Δήμος Καρπάθου έπειτα από ιδιωτικές μετρήσεις που κυκλοφόρησαν στη σελίδα “Στραα κι ανάποα” προχώρησε σε ανακοίνωση στη σελίδα του στο facebook  στην οποία αναφέρεται:

“Ο Δήμος Καρπάθου ενημερώνει υπεύθυνα τους δημότες του αλλά και τους κατοίκους της Καρπάθου, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του πόσιμου νερού των δημοτικών βρυσών, που το νερό τους προέρχεται από την πηγή «Μερτώνας».

 

Να επισημάνουμε ότι στην ανακοίνωση δεν παρουσιάζονται στοιχεία από τις πρόσφατες μετρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί από την Δήμο Καρπάθου. Ο Δήμος του νησιού ενημερώνει μόνο για το ότι είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί 2 μετρήσεις ανα έτος και επίσης ότι δεν έχει θεσπιστεί ανώτατο όριο σκληρότητας νερού. Επίσης γίνεται γενική αναφορά στα όρια του νερού.

“Σε καμιά περίπτωση οι μετρήσεις που αναρτήθηκαν δεν καθιστούν το νερό ακατάλληλο ή καρκινογόνο όπως αυθαίρετα αναφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης” με αυτή την πρόταση ολοκληρώνεται το δελτίο τύπου του Δήμου.