Δήμος Καρπάθου: Τοποθέτηση οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αποκομιδή απορριμάτων

Δήμος Καρπάθου: Τοποθέτηση οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αποκομιδή απορριμάτων

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη της τοποθέτησης οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων, για την μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Καρπάθου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και έχει πάρει τις νόμιμες εγκρίσεις που απαιτούνται για την τοποθέτηση των οικολογικών συστημάτων:

α) Άδεια εκσκαφής από Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

β) Ιδιοκτησιακό-θεσμικό καθεστώς.

γ) Διερεύνηση χώρου ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής διέλευση/προσπέλαση πεζών και οχημάτων.

δ) Επιλογή σημείων όπου θα τοποθετηθούν οι μικροί και οι μεγάλοι υπόγειοι κάδοι

ε) Σημεία τα οποία βρίσκονται εντός/εκτός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Αιγιαλού/Παραλίας.

στ) Τεχνικές προδιαγραφές.

Έτσι πλέον υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος για την χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου αυτού ύψους 207.080 Ευρώ.

Κάρπαθος 03 Νοεμβρίου 2021

Γραφείο Δημάρχου Καρπάθου