Ξεκινά μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης στα Πηγάδια Καρπάθου

Ξεκινά μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης στα Πηγάδια Καρπάθου

Το δίκτυο Δήμων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συνεχίζει την επιτυχημένη του συνεργασία με το Δήμο Καρπάθου υλοποιώντας τη «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης στα Πηγάδια Καρπάθου».

Στη Μελέτη περιλαμβάνεται λεπτομερής καταγραφή του οδικού δικτύου:

Οδικοί Άξονες (Πλάτος καταστρώματος, Πλάτος πεζοδρομίων, Μήκος τμήματος, Κλίση δρόμου).

·        Σταθμευμένα αυτοκίνητα παρά την οδό όπου για το κεντρικό τμήμα του οικισμού θα μετρηθούν τα σταθμευμένα οχήματα σε κάθε πλευρά του δρόμου.

·        Πινακίδες Σήμανσης. Πλήρης καταγραφή των πινακίδων σήμανσης με κατηγοριοποίηση κατά Κ.Ο.Κ. και εκτίμηση της ποιότητας τους.

Επιπλέον, θα γίνει πλήρης φωτογραφική τεκμηρίωση ολόκληρου του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης. Με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής θα ληφθούν φωτογραφίες με απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από 5 μέτρα.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μελέτη και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης με σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων παρεμβάσεων (Θέσεις στάθμευσης, αλλαγές μονοδρομήσεων ή νέες μονοδρομήσεις, τροποποιήσεις και βελτιώσεις στη σήμανση και αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων).

Η ομάδα μελέτης έχει ήδη εγκατασταθεί και σύντομα θα παραδώσει τα απαιτούμενα σχέδια και τεύχη όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου το έργο να είναι έτοιμο προς υλοποίηση κι εφαρμογή.

Κάρπαθος 01 Απριλίου 2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος