Δήμος Η.Ν. Κάσου: Ανεύρεση και ανάδειξη αρχαίων ναυαγίων στον θαλάσσιο χώρο της Ηρωικής νήσου Κάσου.

Δήμος Η.Ν. Κάσου: Ανεύρεση και ανάδειξη αρχαίων ναυαγίων στον θαλάσσιο χώρο της Ηρωικής νήσου Κάσου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την ολοκλήρωση μέρους των εργασιών συντήρησης, μελέτης & τεκμηρίωσης αρχαιολογικών ευρημάτων της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας της Η.Ν. Κάσου ,για την ερευνητική περίοδο 2019-2021 βρίσκεται στο στάδιο της εξερεύνησης του 80% του θαλάσσιου χώρου της όπως αυτός έχει οριοθετηθεί από τους μελετητές. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 4 ναυαγίων από τα οποία αλιεύτηκαν 76 ευρήματα που χρονολογούνται κατά τις περιόδους του 1ου – 3ου αιώνα μ.χ. αλλά και του 5ου και του 1ου π.χ αιώνα.

Στον κατάλογο των ευρημάτων και γενικότερα στο θαλάσσιο χώρο της Ηρωικής Νήσου Κάσου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται αντικείμενα και αμφορείς από ναυάγια ανάμεσα στα οποία το πιο αξιόλογο χρονολογείται από την Ρωμαϊκή περίοδο, υπάρχει ένα από την Ελληνιστική περίοδο του 1ου αιώνα π.χ καθώς επίσης και ένα ακόμη από την κλασική περίοδο του 5ου αιώνα π.χ.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Υπουργείου πολιτισμού του Δήμο της Ηρωικής νήσου Κάσου, της Κασιακής Αδελφότητας Νέας Υόρκης, της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, και της REVOIL .

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του τριετούς ερευνητικού έργου (2019-2021) το οποίο υποστηρίζεται από τον Δήμο της Η.Ν Κάσου, τον Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Β. Καρπάθου Σαρίας και τις επιχειρήσεις Apnea, Aquatec, Ελληνικά Καλώδια, Blue Star Ferries και Map4u.

Επίσης ο Δήμος έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου από ιδίους πόρους τα έξοδα συντήρησης καθαρισμού επεξεργασίας και τεκμηρίωσης των αντικειμένων καθώς και το κόστος φιλοξενίας στο νησί , το οποίο ανέρχεται στο ποσό συνολικού ύψους 60.000 € περίπου (για δυο έτη).

Η Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από τις έρευνες προκύπτουν συνεχώς νέες ανακαλύψεις αντικειμένων και ότι τα ευρήματα της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας θα αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης στον τομέα του Τουρισμού και του Πολιτισμού για το νησί, επιδιώκει την παράταση των ερευνών για δύο επιπλέον χρόνια. Ακόμα έχει ήδη προβεί σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ήδη εργάζεται με γρήγορους ρυθμούς για την διαμόρφωση του κτιρίου του παλαιού ΚΕΠ που θα φιλοξενήσει τα ευρήματα αυτά για τα οποία θα παρέχεται κάθε δυνατή ασφάλεια