Δήμος ΗΝ Κάσου: Ενημέρωση απογραφής για τους γεννηθέντες το 2004

Δήμος ΗΝ Κάσου: Ενημέρωση απογραφής για τους γεννηθέντες το 2004
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 (ΚΛΑΣΗ 2025)
Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου γνωστοποιεί ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (κλάση 2025) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή είναι αδήλωτοι, καλούνται να καταθέσουν Δελτία Απογραφής στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, από 02 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Μαρτίου 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημέρα κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους:
o Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο
o Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
o Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α
o Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαθέτετε υποχρεωτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Εmail), το οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στον υπάλληλο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του ΚΕΠ.
Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
1. Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
2. Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής
του Δελτίου Απογραφής.
3. Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής
στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
Τέλος, οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων (αδήλωτοι), οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν, προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2022, στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Γραφείο Μητρώου Αρρένων του αρμόδιου Δήμου).
Από την εν λόγω βεβαίωση, θα προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο μητρώο αρρένων. Στη συνεχεία θα πρέπει να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορά την εγγραφή τους στο Μητρώο Αρρένων.