Δήμος Η.Ν. Κάσου: Διενέργειας Απογραφής πληθυσμού - κατοικιών 2021

Δήμος Η.Ν. Κάσου: Διενέργειας Απογραφής πληθυσμού - κατοικιών 2021

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της απογραφής του πληθυσμού και των κατοικιών η οποία διεξάγεται στη χώρα μας κάθε δέκα χρόνια. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 έχει προβλέψει τους 2 παρακάτω τρόπους διενέργειας της .

1. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αυτοαπογραφής:

– Ένας Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ θα θέσει στην διάθεση των ενδιαφερομένων έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας και στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού σας, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο taxis μπορεί να επισκεφτεί την ψηφιακή πύλη www.gov.gr και να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

2. Διαδικασία απογραφής με προσωπική συνέντευξη :

-Όσοι πολίτες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσουν να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά (π.χ. λόγω μη εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες) από τις 27 Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα τους επισκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη συνηθισμένη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προηγούμενες απογραφές.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται απαραίτητη για το νησί μας καθώς από την απογραφή αυτή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό η χάραξη πολιτικών, έργων και δράσεων στις περιοχές μας τα επόμενα χρόνια, ακόμα και το ύψος της χρηματοδότησης των Δήμων από τους Κ.Α.Π. της Χώρας .