Ο Δήμος Η.Ν. Κάσου ευχαριστεί εργαζόμενους του

Ο Δήμος Η.Ν. Κάσου ευχαριστεί εργαζόμενους του
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου εκφράζει τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του προς τους υπαλλήλους Περσελή Γεώργιο, Κασιωτάκη Ιωάννη και Ζαχάρη Νεκτάριο για την ευγενική τους προσφορά στην υπηρεσία καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου μας.
Εργάστηκαν εθελοντικά και πέραν των αρμοδιοτήτων τους, στην αποκομιδή των απορριμμάτων χειρονακτικά λόγω της απουσίας του μεγάλου
απορριμματοφόρου που τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο ΧΥΤΑ Ρόδου για την καθιερωμένη αποστολή των οργανικών απορριμμάτων.
Εκ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου