Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ηρωϊκής Νήσου Κάσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου ενημερώνει τους δημότες ότι με την Α.Π.63419/01-10-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» της πράξης:
«Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου» προϋπολογισμού 585.280,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου.
Η τεχνική μελέτη εγκρίθηκε και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και αφορά:

1. Την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, με παράλληλη αντικατάσταση του παλαιού τάπητα, συνθετικού τάπητα ποδοσφαίρου τελευταίας γενιάς, στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 επιφανείας1.000,00τ.μ με υλικό πλήρωσης φυτικής προέλευσης.

2. Την προμήθεια – εγκατάσταση αποδυτηρίων

3. Την προμήθεια δυο (2) πάγκων αναπληρωματικών για το γήπεδο 5Χ5.

4. Την προμήθεια δύο τερμάτων ποδοσφαίρου για το 5Χ5

5. Αυτόνομα φωτιστικά (Ηλιακά) στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου 5Χ5.

6. Την προμήθεια – εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου μεδάπεδο ασφαλείας στον Π.Χ του γηπέδου 5Χ5.

7. Κάλυψη γηπέδου Μπάσκετ (Τύπου σάντουιτς) :

*Μεταλλικός φορέας με επικάλυψη από ειδικό εύκαμπτο μανδύα PVC

*Φωτισμός

*Κλιματισμός

*Ακριλικός τάπητας – εξοπλισμός γηπέδου μπάσκετ.