Νέα Μεταλλική Δεξαμενή 1000 κ.μ αγόρασε και τοποθέτησε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου

Νέα Μεταλλική Δεξαμενή 1000 κ.μ αγόρασε και τοποθέτησε ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου

Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου με σκοπό την σωστή διαχείριση και την κατά το δυνατόν, καλύτερη εξασφάλιση της επάρκειας της ποσότητας αλλά και της καλύτερης ποιότητας του νερού, προέβη στην αγορά και στην τοποθέτηση νέας μεταλλικής δεξαμενής 1.000κ.μ.

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η βάση για την εγκατάσταση της, στην περιοχή που είναι τοποθετημένες οι κεντρικές δεξαμενές αποθήκευσης νερού στο Σκυλλά. Τώρα πλέον η συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα των τεσσάρων κεντρικών δεξαμενών (τέσσερις μεταλλικές και μία τσιμεντένια) είναι 4.500 κ.μ., ενώ στις τοπικές δεξαμενές σε Αρβανιτοχώρι, Φρυ και Πόλι η συνολική χωρητικότητα είναι 500κ.μ. επομένως, για την κάλυψη των αναγκών αιχμής του Αυγούστου, υπάρχει πλέον η δυνατότητα μέγιστου αποθέματος 5.000 κ.μ.

Η προμήθεια της εν λόγω δεξαμενής κόστισε 74.028 € με το ΦΠΑ από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου.

Κλείνοντας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για την διασφάλιση ικανής ποσότητας του νερού και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγκών των κάτοικων του νησιού ιδιαιτέρως τους μήνες αιχμής, παράλληλα με τις στοχευμένες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής απαιτείται και ο περιορισμός της κατασπατάλησης – άσκοπης χρήσης του πολύτιμου αυτού αγαθού και η συνεργασία όλων με την σωστή διαχείριση του .

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

15/05/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ