Δήμος ΗΝ Κάσου: Παράταση Υποβολής Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Δήμος ΗΝ Κάσου: Παράταση Υποβολής Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

 

Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου ενημερώνει τους δημότες, ότι σύμφωνα με την Α.Π.52001/27-10-2021 (ΑΔΑ : ΨΨΓ2ΟΡ1Ι-Ζ10) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Γενική Δνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων – Δ/νση Δασών Νομού Δωδεκανήσου – Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, για την τροποποίηση-παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων :

Παρατείνεται:

 

Έως 4/04/2022, ημέρα Δευτέρα για μόνιμους κατοίκους εσωτερικού

Έως 26/04/2022, ημέρα Τρίτη για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία Η.Ν. Κάσου στα τηλέφωνα : 2245-360204, 2245-360214, 2245-360215.