Πρόταση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών από τον Δήμο ΗΝ Κάσου

Πρόταση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα προσβασιμότητας παραλιών από τον Δήμο ΗΝ Κάσου

O Δήμος Κάσου αποφάσισε να υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού με αντικείμενο τις προσβάσιμες παραλίες.

Η ενίσχυση στοχεύει στη βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση στην παραλία και τη θάλασσα από όλους τους επισκέπτες.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης. Στην εδαφική εμβέλεια κάθε αυτοδιοικητικής μονάδας (Δήμος) δύνανται να προταθούν για υλοποίηση παρεμβάσεις σε μέχρι 4 διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος προϋπολογισμός για κάθε σημείο παρέμβασης/παραλία δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 70.000 ευρώ. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας έχει επεκταθεί μέχρι τις 31/05/2024.

Η πρόταση του δήμου αφορά σε προϋπολογισμό 205.860 ευρώ για 3 παραλίες (Εμπορειός, Κοφτερή, Αμμούα).

πηγή www.tornosnews.gr

15.5.2024

Καρπαθιακά Νέα