Δήμος Η.Ν. Κάσου, η εξόφληση των οφειλών ύδρευσης παρατείνεται μέχρι και τις 31.12.2020

Ο Δήμος Ηρωϊκής νήσου Κάσου ενημερώνει, για την διευκόλυνση των πολιτών ότι, παρατείνεται η εξόφληση των οφειλών ύδρευσης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 χωρίς να υπάρχουν επιπλέον προσαυξήσεις.  Η εξόφληση τους μπορεί να γίνεται με τους  κάτωθι τρόπους :

  1. Με ηλεκτρονική πληρωμή  μέσω  Internet Banking  με κατάθεση σε λογαριασμό   ALPHA BANK  υπερ του Δήμου  της  Ηρωικής Νήσου Κασου  όπου ενημερώνεται ως αιτιολογία συναλλαγής Ο ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ όπως αυτή αναφέρεται  στο έντυπο του λογαριασμού .
  1. Σε κατάστημα Τράπεζας  ALPHA BANK  (συναλλαγή  με  μεταφορά  ποσού  από λογαριασμό του οφειλέτη  στο λογαριασμό του Δήμου Η.Ν. Κάσου  όχι μετρητά).   
  1. Στα γραφεία του Δήμου με κατάθεση μετρητών και  ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από 09:00 έως 13:00.

    Επίσης ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού τους  με την κατάθεση της σχετικής  αίτησης στα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμές ώρες και ημέρες. 

    Κλείνοντας  επισημαίνουμε  την  αναγκαιότητας της  τήρησης  των μέτρων  ατομικής προστασίας  για την είσοδό στην  υπηρεσία , η εξυπηρέτηση  του κοινού θα γίνεται ανά 1 άτομο  τηρούμενων   των   απαραίτητων  αποστάσεων και  με χρήση  μάσκας .

 

                                                                    Από  το Δήμο  της Ηρωικής Νήσου Κάσου.