Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπ. Απόφαση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των Επιχειρήσεων 2021

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπ. Απόφαση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των Επιχειρήσεων 2021
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των Επιχειρήσεων για το έτος 2021 που ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου.
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή γίνονται πλέον δύο φορές τον χρόνο. Μια για το Α’ Εξάμηνο (δηλαδή για δαπάνες από 1/ 1/ 2021 έως 30/ 6/ 2021) και μια για το Β’ Εξάμηνο (δηλαδή για δαπάνες από 1/ 7/ 2021 έως 31/ 12/2021).
Συνολικά καλύπτονται 5.544 ΚΑΔ για την Κρήτη και 7.270 για τα υπόλοιπα νησιά.
Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα Αγροτικών Συλλόγων, ώστε οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) να είναι πλέον δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των Επιχειρήσεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους και στο ΓΕΜΗ.
Επίσης, για πρώτη φορά περιλαμβάνεται ο ΚΑΔ που αφορά στη δραστηριότητα του “λιανικού εμπορίου άλλων ειδών παραγωγού πωλητή σε υπαίθριους πάγκους και αγορές” (ΚΑΔ 47891001) και καλύπτεται έτσι και άλλος ένας επαγγελματικός κλάδος των νησιών μας.
Συνεχής είναι η προσπάθειά μας για τον εξορθολογισμό του Μεταφορικού Ισοδυνάμου των Επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της αγοράς των νησιών μας.