Δημοτική αρχή Καρπάθου: "Ψεύδεται ο κ. Εμμ. Τσέρκης"

Δημοτική αρχή Καρπάθου: "Ψεύδεται ο κ. Εμμ. Τσέρκης"

Ο κ. Τσέρκης σε συνεδρίαση, δια ζώσης, της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/08/2022 ψήφισε θετικά στο θέμα με τίτλο : ” Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση χώρων πρασίνου και παραλίας ΔΕ Πηγαδίων Καρπάθου» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του .

Αυτό που ΔΕΝ ψήφισε έπειτα ,στην πρόσφατη Οικονομική Επιτροπή , είναι η εγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού , που ορίζει ποιος είναι ο μειοδότης του Διαγωνισμού που έλαβε χώρα.

Αν δεν ήθελε να ψηφίσει το πρακτικό αυτό για οποιοδήποτε λόγο είναι δικαίωμα του .

Είναι απολύτως ψευδής όμως η δικαιολογία ότι δεν το ψήφισε επειδή δεν ήταν ενήμερος για την μελέτη , την οποία μελέτη σε προηγούμενη συνεδρίαση την ενέκρινε με την ψήφο του .

Ένας Δημοτικό Σύμβουλος ο οποίος έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος και Δημαρχεύων θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες αυτές κι όχι να βρίσκεται σε σύγχυση λόγων και πράξεων .

Ούτε και να προσβάλει την αντίληψη των υπολοίπων μελών της Οικονομικής που γνωρίζουν πολύ καλά τις διαδικασίες .

Εκ της Δημοτικής Αρχής