Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (20 θέματα - 22.4.2024)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου (20 θέματα - 22.4.2024)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα, 18:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης έτους 2023 Α.Σ Καρπάθου ΠΟΣΕΔΩΝ από τον Δήμου Καρπάθου. Σχετικό: Η αριθ.πρωτ.6364/19/02-2024 αίτηση του Συλλόγου με τα δικαιολογητικά και η Απόφαση ΔΣ 28/2023.
2. Έγκριση άδειας απουσίας του Αντιδημάρχου Παιδείας μάθησης και Τουρισμού κ. Αναστάσιου Μηλιού.
3. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2025- 2028 Δήμου Καρπάθου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σχετικό: Το αριθ.27243/21/03/2024 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
4. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού, κατάθεση πάγιας προκαταβολήςκοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού έτους 2024.
5. Έγκριση της υπ΄ αρ. 56-2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2024».
6. Έγκριση της υπ΄ αρ. 64-2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το
οικονομικό έτος 2024».
7. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΠΕΤΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» έτους 2024 (αίτηση 10020/11- 3-2024).
8. Χαρακτηρισμός Κ.Α. 20.7325.0001 ως δεκτικός έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
9. Έγκριση επιχορήγησης ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Αίτηση αρ. πρωτ. 13764/03-04-2024).
10.Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπάθου.
11.Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Καρπάθου στο Δίκτυο Πόλεων « ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» Σχετικό: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5482/ 17-01-2024 έγγραφο του Δικτύου Πόλεων.
12.Ονοματοδοσία οδού της Κοινότητας Μενετών Καρπάθου σε οδόΣ ΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥ.
13.Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.
14.Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου.
15.Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ Δήμου Καρπάθου βάσει ειδικών διατάξεων – προσθήκη αρμοδιοτήτων και θέσεων καταργούμενων νομικών προσώπων Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023.
16.Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024.
17.Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου.
18.Υποβολή αίτησης εγγραφής μέλους στη ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Κ.Π. – MINOAN ENERGY ΕΚΠ.
19.Παραχώρηση της χρήσης του «Πολυχρονιάδειου Μεγάρου» της Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας για την πραγματοποίηση του Επιμορφωτικού προγράμματος/Συνεδρίου με θέμα: «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα / Σεμινάριο με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»
20. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2024-2025.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης